دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ - دانلود رایگاندانلود رایگان فعالیت‌های بدنی می‌توانند به شکل‌های گوناگون اجرا شوند. ورزش نوعی فعالیت سازمان دار و رقابتی است که در قالب رشته‌های معینی انجام می‌شود. این رشته‌ها می‌توا

دانلود رایگان
بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه O): ارتباط معنی داری بین ویژگی های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد..................60
فهرست جداول.............................................................................................................................................................................................. صفحه
X ± SD) ویژگی های فردی آزمودنی ها52
فهرست شکل ها.............................................................................................................................................................................................. صفحه
شکل شماره 3-1. نحوه اندازه گیری زانوی پرانتزی39
شکل شماره 3-2. نحوه اندازه گیری زاویهQ41
شکل شماره 3-3. نحوه اندازه گیری افت ناوی42
شکل شماره 3-4. نحوه اندازه گیری طول اندام تحتانی43
شکل شماره 3-5. نحوه اندازه گیری طول ران44
شکل شماره 3-6. نحوه اندازه گیری طول ساق پا45
شکل شماره 3-7. نحوه اندازه گیری عرض زانو46
شکل شماره 3-8. نحوه اندازه گیری عرض مچ پا47
شکل شماره 3-9. نحوه اندازه گیری طول کف پا47
فهرست پیوست ها............................................................................................................................................................................................ صفحه
Abstract
21 software.(P˂0/05) The study results showed there are significant relationships between pes cavus with plantar fasciitis, Abnormal Q angle (less than 10 degrees) with anterior knee pain. On the other hand, there are significant relationships between femur length with hamstring strain and Achill tendonitis. Also there are significant relationships between weight with plantar fasciitis and pes planus in runners. Among other variables that measured And lower extremity injuries Was not found A significant relationship. Considering the findings of the present study, suggest coach of runners by examining the lower limb runners aware of malalignments of them, to the primarily, prevention of their injuries and so elimination these abnormalities by corrective exercises program.
چکیده
کلیدواژه ها: دونده نخبه، آسیب های اندام تحتانی، ابعاد آنتروپومتریک، نیمرخ ساختاری
فصل اول
طرح پژوهش
1-1. مقدمه 1-2. بیان مسئله 1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق .


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی ارتباط بین ابعاد


آنتروپومتریک و نیم رخ


آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره ghasemi poroposal

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و

پروانه برگخوار سفید امریکایی افت جدی و خطرناک

Intel، AMD و پردازنده هاي 64 بيتي

مقاله55 بررسی میکروارگانیسم ها 84ص

كودهاي شيميايي 25 ص

پاورپوینت تنظیم بودجه

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Dell Inspiron N4110

افزونه کانال خودکار – ارسال مطالب به کانال

تولید انرژی الکتریکی