دانلود رایگان


مقاله54 بررسي ميزان آگاهي ‌ بينش و عملكرد پزشكان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله54-بررسي ميزان آگاهي ‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري65ص فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات.
فصل دوم: بررسي متون.....
فصل سوم : روش بررسي ....
فصل چهارم: نتايج... .
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري......... .............
عنوان صفحه


چكيده بيان مسئله:
1 شانس حاملگي در يك مقاربت محافظت نشده مي تواند به اندازه باشد. 1 براي زنانيكه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار مي گيرند، براي مثال به كار نبردن روش هاي پيشگيري، پاره شدن كاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص هاي جلوگيري اضطراري از بارداري و يا تجاوز جنسي، روش هاي جلوگيري از بارداري اضطراري براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته توصيه مي شود. 1
2طبق برآورد who هر ساله 200000 زن يعني هر 3 دقيقه يك زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست مي دهد و 99% اين مرگ و ميرها و عوارض در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد. 3اگر هر زن در معرض يك مقاربت محافظت نشده از روش هاي جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده كند، مقدار حاملگي ناخواسته تا كم مي شود. تخمين زده مي شود كه اگر پيشگيري اضطراري از بارداري (*EC) به صورت گسترده در آمريكا به كار گرفته مي شد مي توانست از 7/1 ميليون بارداري ناخواسته كه منجر به 8/0 ميليون ختم به روش سقط شد جلوگيري كند. 4
5رژيم ديگري كه به كار برده مي شود، خوردن يك قرص 750 ميكرو گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض 72 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تكرار آن در 12 ساعت بعد، يا به جاي آن از 25 قرص Mini pill كه معادل همان 750 ميكرو گرم است براي هر روز استفاده كرد. 5
6
7


اهداف الف- هدف كلي:
ب- اهداف جزئي:
ج) سؤالات
فصل دوم بررسي متون لزوم آگاهي جامعه در مورد پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) 1
3
5
5در آمار موجود در كشور آمريكا گزارش مي شود تقريباً 60 درصد از حاملگيها ناخواسته مي باشد كه نيمي از آنها منجر به سقط مي شود. 5آن قبيل حاملگيها كه ادامه يابند اغلب با تأخير در مراقبتهاي پيش از تولد و سوء مصرف الكل و دخانيات توسط مادر مشخص مي شود. 2طبق برآورد who هر ساله 200000 زن يعني هر 3 دقيقه يك زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست مي دهند. 8تحقيقات نشان مي دهد كه 75% از 5/3 ميليون حاملگي ناخواسته كه هر ساله در ايالات متحده اتفاق مي افتد توسط روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) قابل جلوگيري هستند. 2
9
4اهميت آگاهي جمعيت در معرض خطر حاملگي ناخواسته از روشهاي EC را مي رساند. تا در مواقع لزوم نظير پارگي كاندوم، فراموش كردن خوردن قرصهاي جلوگيري، شكست روش پيشگيري طبيعي (withdrawal) ، تجاوز و … هر چه سريعتر با استفاده از روشهاي EC ريسك يك حاملگي ناخواسته را به خود و جامعه تحميل نكنند.
تاريخچه روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري:
2در سال 1960 تجويز هورمون استروئيد به صورت خوراكي به انسان نشان داد كه مي تواند جهت پيشگيري از بارداري مؤثر باشد. همچنين IUDهاي آزاد كننده مس مي توانند با اثر بخشي بالاتر جهت پيشگيري از بارداري ناخواسته مورد استفاده قرار گيرند. 2در دهه 70 ( 1970تا 1980) متخصصين زنان و مامايي كانادا براي اولين بار رژيمغYuzpeرا ابداع كردند كه شامل 200 (ميكروگرم) اتنيل استراديول همراه mg2 (ميلي گرم) نورژسترول يا mg1 (ميلي گرم) لوونرژسترول مي باشد. 4
4
روشهايي كه مي توان جهت پيشگيري اضطراري از بارداري به كار برد:
(1) پروژستين تنها (لوونرژسترل) ، استروئيد سنتيك ، آنتي پروژستين 456RU (ميفه پريستون(2)، ميفپركس(3))، استروژن تنها با دوز بالا يا اتنيل استراديول و IUD.
A: رژيم تركيبي استروژن، پروژستين
9
B: رژيم پروژستين تنها (لوونرژسترل)
10
1
9
C: استروئيد سنتتيك آنتي پروژستين 486RU(ميفه پريستون)
9اين رژيم به صورت گسترده فقط دركشور چين با دوز mg 10
D: (Copper Intrauterine device) IUD
9
مكانيسم اثر روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC)
9
7
7
ميزان مجاز استفاده از روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري:
1
عوارض استفاده از روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري:
1
7
7
9
9
موارد منع مصرف روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري:
4زمانيكه يك تخم بارور داخل لايه اندومتر جايگزين شده است (تعريف پزشكي از بارداري داخل رحمي) هيچ انديكاسيوني براي EC وجود نداردزيرا آن سبب سقط نمي شود. 4در انگلستان (UK) ميگرن، با علائم فوكال عصبي، كنترانديكاسيون دوم مطرح مي شود. 4
9 سابقه بارداري نابجا براي EC كنترانديكاسيون نيست ولي پيگيري با دقت بيشتر توصيه مي شود زيرا اين بيماران ريسك بالايي براي تكرار بارداري نابجا دارند. يك تست بارداري تأئيدكننده 2 تا 3 هفته بعد از كاربردEC بايد انجام شود تا عدم بارداري را نشان دهد. اگر تست بارداردي مثبت شد محل لانه گزيني بايد مشخص شود. 4
مطالعات مشابه انجام شده:
11
7
12
6
فصل سوم روش بررسي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله54-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده ...

مقاله54-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري65ص. download ...

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت، ایمنی و ...

2استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،
ایران. ... عنوان شغلی در میزان سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل در زمینه بهداشت،
ایمنی .... نهایت بارور کردن آن، مستلزم دگرگونی‌های اساسی در بینش و نگرش افراد
نسبت ...

بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ ...

11 ژانويه 2017 ... بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ پیش
بیمارستانی.

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت، ایمنی و ...

2استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،
ایران. ... عنوان شغلی در میزان سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل در زمینه بهداشت،
ایمنی .... نهایت بارور کردن آن، مستلزم دگرگونی‌های اساسی در بینش و نگرش افراد
نسبت ...

مقاله۵۴-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده ...

26 آوريل 2017 ... مقاله۵۴-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از ...

بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ ...

حمیدرضا آقابابائیان--- دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
., سهیلا صداقت--- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ...

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت، ایمنی و ...

2استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،
ایران. ... عنوان شغلی در میزان سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل در زمینه بهداشت،
ایمنی .... نهایت بارور کردن آن، مستلزم دگرگونی‌های اساسی در بینش و نگرش افراد
نسبت ...

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان ...

2 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی میزان آگاهی، بینش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه
كننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری ...

مقاله54-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده ...

1 ا کتبر 2017 ... مقاله54-بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي
بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از ...

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

211_كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو64ص

تحقیق درباره آزادی اقتصادی

تحقیق درباره فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و

دانلود برنامه دهکده ترفند جادویی

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری زیاری

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

پروپزال: تحلیل کارایی توپولوژی های معروف شبکه

معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب در قرآن